Mục tiêu cao nhất của giảm cân đó chính l.à giảm mỡ thừa