Elite Labs Mass Muscle Gainer, vua của các loại sữa tăng cân