Arnold Schwarzenegger, bí quyết thành công của 1 tượng đài thể hình