1 - Lịch tập thể hình 4 buổi/tuần: Để có cơ thể gọn gàng chỉ trong 1 tháng [P2]